STARTUP

STARTUP & DIGITAL ECONOMY

 • · ธุรกิจที่ได้รับความนิยมที่สุดในยุค Digital Economy คงไม่มีใครเกินธุรกิจ Startup เพราะทุกคนสามารถทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสพความสำเร็จแบบ Google Facebook สาเหตุเพราะขาดความเข้าใจและเคล็ดลับบางอย่างที่จะทำ ความฝันไปสู่ความจริงได้
 • · มาพัฒนาความฝัน พลิกธุรกิจที่ทำอยู่ให้เติบโต อย่างถูกทิศทาง ขยันอย่างถูกจุด ไปถูกที่ อยู่ถูกเวลา ทุกๆ ปัจจัยสำคัญเราจะบอกคุณ ครบทุกขั้นตอน

BENEFIT

 • · หลักสูตรนี้ คือ กระบวนการสร้างและการวางกลยุทธ์สำหรับ Startup และ SMEs ทุกประเภท เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นและ พัฒนาต่อไปได้อย่างถูกเป้าหมาย
 • · เนื้อหาการสอนไม่ใช่หลักการทั่วไป แต่เป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจคุณเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของลูกค้า เข้าใจได้ง่าย เพราะสกัดเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริง

register.png

COURSE OUTLINE

หลักสูตรนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

 1. 1. ภาคการบรรยาย 
  เพื่อการสร้างความเข้าใจนวัตกรรม เนื้อหาคัดสรรแบบเข้นข้น ยกตัวอย่างประกอบเข้าใจง่าย
  1. 1.1 Vision วิสัยทัศน์พิเศษเฉพาะธุรกิจ Startup
   1. 1.1.1 Define หลักการสำคัญในสร้างให้ Startup ของคุณให้มีความพิเศษเหนือตลาด
   2. 1.1.2 Explore สำรวจและวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ Startup คุณให้สอดคล้องได้ Life Style และ World Trend เพื่อยอดขายสูงสุด
  2. 1.2 Strategic กลยุทธ์พิเศษเฉพาะ Startup
   1. 1.2.1 Core ค้นหา Core Competency ของ Startup ของคุณให้เหนือชั้นกว่าคู่แข่งในตลาด
   2. 1.2.2 Target การสร้าง Startup ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายและเหมาะกับ Life Style
   3. 1.2.3 Way วางแผนให้ Startup ของคุณออกมาเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  3. 1.3 กรณีตัวอย่างสำคัญของ Startup ทั้งของไทยและระดับโลก เล่าสนุก ฟังเพลิน ได้สาระ
 2. 2. ภาคเชิงปฎิบัติการ
  เพื่อการนำความรู้สู่การใช้งานได้จริงทั้งกับตนเองและองค์กร Workshop สนุก สร้างแรงบันดาลใจ
  1. 2.1 คิดค้น ออกแบบ พัฒนา Startup ของคุณแปลกใหม่ แหวกตลาด จนคุณเองต้องทึ่งในฝีมือตัวเอง
  2. 2.2 วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ Startup ของคุณให้สอดคล้องกับ World Trend เพื่อความสำเร็จสูงสุด
  3. 2.3 สรุปรวบยอดหลักการสำคัญทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้สร้างความสำเร็จได้ตลอดไปและยั่งยืน

download_a4.png download_outline.png

REGISTRATION

การสมัครเรียน

 • · แบบ Customiz
  • จากความเชี่ยวชาญด้าน Startup เราสามารถปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของท่านได้ทุกรูปแบบ อาทิ
   • - หากท่านหรือองค์กรต้องการริเริ่มการสร้างสรรค์ Startup เราจะออกแบบหลักสูตรเพื่อปูพื้นฐานที่สอดคล้องกับธุรกิจที่ทำอยู่ได้
   • - หากท่านหรือองค์กรมี  Startup อยู่แล้ว เราจะออกแบบหลักสูตรเชิงกลยุทธเพื่อให้ผลงานของท่านประสบความสำเร็จได้ในตลาด
 • · แบบ Exclusive Private Class
  • เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว วันเวลาตามสะดวก สามารถวิเคราะห์การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แนวทางสู่ความสำเร็จได้อย่างลึกซึ้ง
 • · แบบกลุ่ม 5-15 คน
  • กลุ่มย่อย เหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ สามารถปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด
 • · แบบกลุ่ม 20-50 คน
  • เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือบริษัทที่ต้องการเสริมศักยภาพให้บุคลากร

หมายเหตุ

 • · การสอนทั้งหมด สามารถทำได้ทั้งที่บริษัทของผู้เรียน หรือสถานที่ภายนอก อาทิ ห้องสัมมนาของโรงแรม, Co-Working Space, สถานที่ฝึกอบรมต่างจังหวัด ฯลฯ
 • · สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]

register.png