DESIGN THINKING

DESIGN THINKING & IMAGINATION

 • · ทำไมผู้ที่ฉลาดและมีความรู้มากที่สุดในโลก อย่าง Einstien ถึงให้ความสำคัญกับจิตนาการมากกว่าความรู้ หากความรู้เป็นเสมือนแผนที่ให้คุณเดินตาม จินตนาการย่อมเปรียบเสมือนไฟฉายที่ส่องนำทางไปในพื้นที่พิเศษ ที่คนอื่นไม่เคยไป
 • · ดังนั้นจินตนาการ คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณแตกต่างและสร้างความพิเศษให้คุณเหนือกว่าผู้อื่น ซึ่งสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติของ ผู้นำในโลกปัจจุบัน
 • · เราจะสรุปเคล็บลับการสร้างสรรค์จินตนาการดังกล่าวผ่านคอร์ส Design Thinking ที่จะเป็นไฟฉายนำทางให้คุณก้าวข้าม คู่แข่งชนะได้ในยุค Digital Economy นี้

BENEFIT

 • · หลักสูตรนี้ คือ กลยุทธ์ระดับ Vision ทำให้คุณมีจินตนาการมุมมองกว้างไกลเหนือผู้อื่น รวมทั้ง Workshop ที่จะทำให้คุณ สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ Click กับลูกค้า
 • · สร้างความเข้าใจในเรื่อง Design Thinking หลักสูตรลับเฉพาะที่ไม่มีสอนใดที่อื่น เสมือนการสร้างเคล็ดลับให้สมองคุณ คิดได้แบบที่ Apple, Nike และบริษัทชั้นนำของโลก
 • · สร้างพื้นฐานความเข้าใจ Life Style ปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่โดนใจลูกค้าในเศรษฐกิจของยุคนี้ จนคุณสามารถกำหนดทิศทางสู่ชัยชนะในอนาคตได้อย่างเหนือชั้น

register.pngCOURSE OUTLINE

หลักสูตรนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

 1. 1. ภาคการบรรยาย
  เพื่อการสร้างความเข้าใจ Design Thinking หลักการสำคัญแห่งยุค ยกตัวอย่างประกอบเข้าใจง่าย
  1. 1.1 Design Thinking คืออะไร?
   1. 1.1.1 ความหมายที่แท้จริงของ Design Thinking
  2. 1.2 การประยุกต์ใช้ Design Thinking
   1. 1.2.1 นำ Design Thinking มาใช้อย่างไร?
   2. 1.2.2 นำ Design Thinking เมื่อไหร่?
  3. 1.3 Design Thinking ช่วยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร?
   1. 1.3.1 หลักคิดสำคัญในการออกแบบธุรกิจให้มีความพิเศษเหนือตลาด
   2. 1.3.2 เพิ่มจินตนาการให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อโดนใจลูกค้าและเหมาะกับ Life Style
   3. 1.3.3 กลยุทธ์และการวางแผนในการสร้าง Design Thinking ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ
  4. 1.4 กรณีตัวอย่างสำคัญของ Design Thinking ทั้งของไทยและระดับโลก เล่าสนุก ฟังเพลิน ได้สาระ
 2. 2. ภาคเชิงปฎิบัติการ
  เพื่อการนำความรู้สู่การใช้งานได้จริงทั้งกับตนเองและองค์กร Workshop สนุก สร้างแรงบันดาลใจ
  1. 2.1 Think & Design ปลุกพลังความคิด การออกแบบ และวางแผน
   1. 2.1.1 คิดค้นแสวงหาไอเดียใหม่ที่เป็นความสามารถหลัก (Competency) บนพื้นฐานที่สามารถทำได้จริง
   2. 2.1.2 ดึงพลังลับในตัวคุณ เพื่อนำมาสร้างสรรค์แนวความคิดการดีไซน์พัฒนาสินค้าและธุรกิจที่ดีขึ้น แปลกใหม่ขึ้น แหวกตลาด จนคุณเองต้องทึ่งในฝีมือตัวเอง
  2. 2.2 Demand วางแผนการตลาดให้สิ่งที่สร้างสรรค์ออกมาเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
   1. 2.2.1 วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ดีไซน์ธุรกิจคุณให้สอดคล้องได้ Life Style และ World Trend เพื่อยอดขายสูงสุด
  3. 2.3 Survive วางกลยุทธ์การอยู่รอดและสร้างผลกำไรสูงสุด
   1. 2.3.1 วางแผนให้ธุรกิจคุณหรือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นมาสามารถส่งผลดี (Benefit) กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานไปได้อย่างยั่งยืน
  4. 2.4 สรุปรวบยอดหลักการสำคัญทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้สร้างความสำเร็จได้ตลอดไป

download_a4.png download_outline.png

REGISTRATION

การสมัครเรียน

 • · แบบ Customiz
  • จากความเชี่ยวชาญด้าน Design Thinking เราสามารถปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของท่านได้ทุกรูปแบบ อาทิ
   • - หากท่านหรือองค์กรต้องการริเริ่มการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เราจะออกแบบหลักสูตรเพื่อปูพื้นฐานกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนใคร แบบ Design Thinking ที่สอดคล้องกับธุรกิจที่ทำอยู่ได้
   • - หากท่านหรือองค์กรมีผลงาน R&D สิ่งประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรมอยู่แล้ว เราจะออกแบบหลักสูตรเชิงกลยุทธเพื่อให้ผลงานของท่านประสบความสำเร็จได้ในตลาด
 • · แบบ Exclusive Private Class 
  • เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว วันเวลาตามสะดวก สามารถวิเคราะห์การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แนวทางสู่ความสำเร็จได้อย่างลึกซึ้ง
 • · แบบกลุ่ม 5-15 คน 
  • กลุ่มย่อย เหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ สามารถปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด
 • · แบบกลุ่ม 20-50 คน
  • เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือบริษัทที่ต้องการเสริมศักยภาพให้บุคลากร

หมายเหตุ

 • · การสอนทั้งหมด สามารถทำได้ทั้งที่บริษัทของผู้เรียน หรือสถานที่ภายนอก อาทิ ห้องสัมมนาของโรงแรม, Co-Working Space, สถานที่ฝึกอบรมต่างจังหวัด ฯลฯ
 • · สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]

register.png