EFFICIENCY+

EFFICIENCY+ FUTURE

 • · เศรษฐกิจไม่ดี เราถึงถูกให้ออก...แต่ในขณะเดียวกันบางคนบริษัทกลับเก็บไว้อย่างดีและเพิ่มเงินให้
 • · เศรษฐกิจไม่ดี บริษัทเราถึงเจ๊ง...แต่ในขณะเดียวกันบางบริษัทกลับดีขึ้นและกำไรมากขึ้น
 • · เศรษฐกิจไม่ดี คือ ข้ออ้าง...หรือเพราะคุณพัฒนาไม่ทันโลกที่เปลี่ยนไป
 • · การหยุดเท่ากับปล่อยให้คนอื่นแซงหน้า และในบางครั้งการไม่พัฒนาอาจเท่ากับการปิดฉากอนาคตลง โดยอาจเห็นได้จาก กรณีของ Nokia ที่แม้จะพยายามไม่อยู่นิ่ง แต่อาจเป็นการขยันผิดทาง ดังนั้นการลงมือทำให้ถูกทิศ พัฒนาให้ถูกทางย่อม จึงเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตอย่างยิ่ง

BENEFIT

 • · หลักสูตรนี้ คือ กระบวนการสร้างและการวางกลยุทธ์สำหรับการเพิ่มประสิทธภาพในตัวคุณและกิจการของคุณ เพื่อให้เกิดทิศทางที่ถูกต้องกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ และพัฒนาต่อไปได้อย่างตรงเป้าหมาย
 • · เนื้อหาการสอนไม่ใช่หลักการทั่วไป แต่เป็นสิ่งที่จะทำให้ประสิทธิภาพที่จะเพิ่มขึ้นในตัวขึ้น ส่งพลังไปถึงคนรอบข้าง ไปถึงสินค้า ไปถึงธุรกิจ และไปถึงหัวใจของลูกค้าของคุณ
 • · เนื้อหาเข้าใจได้ง่าย เพราะสกัดเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ พิสูจน์แล้วว่าเสริมสร้างประสิทธิภาพได้จริง

register.png

COURSE OUTLINE

หลักสูตรนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

 1. 1. ภาคการบรรยาย
  เพื่อการสร้างความเข้าใจ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ สิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องทำ ยกตัวอย่างประกอบเข้าใจง่าย
  1. 1.1 Now เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
   1. 1.1.1 Trend แนวโน้มโลกเป็นอย่างไร ตระหนักไว้เพื่อเตรียมความพร้อม
   2. 1.1.2 Location รู้จุดยืนของตัวเองหรือจุดยืนของธุรกิจของตนเอง
  2. 1.2 Future เข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ในอนาคต
   1. 1.2.1 Map ศึกษาแผนที่ทางกลยุทธ์ เพื่อวางทิศทางที่ถูกต้อง
   2. 1.2.2 Aim กำหนดเป้าหมาย เพื่อรู้ว่าอะไรที่ต้องทำ และอะไรที่ไม่ต้องทำ
   3. 1.2.3 Go วางแผนการดำเนินงานที่ส่งเสริมตนเองและธุรกิจ
 2. 2. ภาคเชิงปฎิบัติการ
  เพื่อการนำความรู้สู่การใช้งานได้จริงทั้งกับตนเองและองค์กร Workshop สนุก สร้างแรงบันดาลใจ
  1. 2.1 คิดค้น ออกแบบ พัฒนา ดึงเอาประสิทธิภาพในตัวคุณออกมาอย่างเต็มที่
  2. 2.2 วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของคุณให้สอดคล้องได้ Life Style และ World Trend
  3. 2.3 สรุปรวบยอดหลักการสำคัญทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้สร้างความสำเร็จได้ตลอดไปและยั่งยืน

download_a4.png download_outline.png

REGISTRATION

การสมัครเรียน

 • · แบบ Customiz
  • จากความเชี่ยวชาญด้าน Efficiency หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพ เราสามารถปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของท่านได้ทุกรูปแบบ อาทิ
   • - หากท่านหรือองค์กรต้องการริเริ่มการเพิ่มประสิทธิภาพ เราจะออกแบบหลักสูตรเพื่อปูพื้นฐานกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับธุรกิจที่ทำอยู่ได้
   • - หากท่านหรือองค์กรมีการเพิ่มประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการ เราจะออกแบบหลักสูตรเชิงกลยุทธเพื่อให้การเพิ่มประสิทธภาพของท่านประสบความสำเร็จได้
 • · แบบ Exclusive Private Class
  • เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว วันเวลาตามสะดวก สามารถวิเคราะห์การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แนวทางสู่ความสำเร็จได้อย่างลึกซึ้ง
 • · แบบกลุ่ม 5-15 คน
  • กลุ่มย่อย เหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ สามารถปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด
 • · แบบกลุ่ม 20-50 คน
  • เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือบริษัทที่ต้องการเสริมศักยภาพให้บุคลากร

หมายเหตุ

 • · การสอนทั้งหมด สามารถทำได้ทั้งที่บริษัทของผู้เรียน หรือสถานที่ภายนอก อาทิ ห้องสัมมนาของโรงแรม, Co-Working Space, สถานที่ฝึกอบรมต่างจังหวัด ฯลฯ
 • · สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ [email protected]

register.png